Borgeren er uden for sikre områder

Pårørende eller plejer underrettes

Borgeren kan ses på kortet

Borgeren hjælpes tilbage til sikre områder

Opsæt sikre områder på AwareCare portalen og hav derefter altid din mobil på dig

Bemærk, at borgeren selv bestemmer i AwareCare portalen, hvem der skal hjælpe i tilfælde af at brugeren er uden for sikre områder –  områder brugeren selv er med til at definere. 

Et sikkert område kan for eksempel være en fast rute som brugeren går med sin hund. Det område er sat til at være sikkert i dagtimerne. Et andet område kan være turen frem og tilbage til fx en tandlægeaftale, dvs. inden for et specifikt tidsrum.

  • Brugeren / brugerens hjælper opsætter sikre områder på portalen og udpeger ansvarlige hjælpere

  • Bevæger brugeren sig uden for sikre områder, så udløses en alarm

  • Ansvarlige får en alarm på deres mobiler

  • Ansvarlige koordinere, hvem der tager ansvar og hjælper borgeren

  • Brugeren står stille og venter på at blive guidet tilbage igen
  • Den ansvarlige afslutter alarmen, når borgeren er hjulpet

  • Har ingen af de tilkaldte mulighed for at reagere, kan alarmen sendes til døgnbemandet vagtcentral med mulighed for at sende assistance
Portal login

Login her på portal.awarecare.eu