Portal login

Login på AwareCare portalen her

AwareCare – Større tryghed for ældre borgere

AwareCare er et system med forskellige digitale hjælpemidler henvendt til ældre borgere i Danmark. De forskellige funktioner i AwareCare består bl.a. af kalender, chat og My Areas som er særligt designet til at matche den ældre del af befolkningens behov. Målet med AwareCare er at hjælpe ældre og demente til større uafhængighed, give dem større tryghed til selv at deltage i aktiviteter, få en større social omgangskreds og muligheden for at kunne blive boende i egen bolig i længere tid. AwareCare giver også pårørende og plejepersonale en større tryghed i at vide, der tages hånd om den ældre.