Portal login

Login på AwareCare portalen her

AwareCare – Større tryghed

AwareCare er et system med forskellige digitale hjælpemidler henvendt til borgere med særlige behov. De forskellige funktioner i AwareCare består bl.a. af Kalender, Chat med venner og MyAreas som er særligt designet til at matche den ældre del af befolkningens behov. Målet med AwareCare er at hjælpe borgere til større uafhængighed, give dem større tryghed til selv at deltage i aktiviteter, og dermed at få en større social omgangskreds og mulighed for at kunne blive boende i egen bolig i længst muligt. AwareCare giver også pårørende og plejepersonale en større tryghed i at vide, der tages hånd om den ældre.